Risk för förväxling – Atropin Mylan 0,5 mg/ml och Efedrin Mylan 50 mg/ml

Det finns risk för förväxling mellan Atropin Mylan 0,5 mg/ml (med eller utan konserveringsmedel) och Efedrin Mylan 50 mg/ml.

Detta efter en uppdatering av färgerna på ytterförpackningarna och etiketterna i enlighet med färgguiden i ISO 26825:2008*.

Under en övergångsperiod fram till årsskiftet 2021-2022 kommer båda läkemedlen att levereras i gröna förpackningar, se bilden. Kanten på färgmarkeringen är rak på Atropin-förpackningen och böjd på Efedrin-förpackningen. För mer information se informationsbreven från Viatris.

Märk hyllplatser, förpackningar och ampuller

För att göra medarbetare uppmärksamma på risken för förväxling uppmanas alla berörda enheter att tydligt märka hyllplatsen i läkemedelsförrådet och ytterförpackningen. Märk också ampullerna om dessa förvaras utanför originalförpackningen i till exempel en akutvagn.

*Färgmärkning av sprutor inom anestesi och intensivvård