Riktlinjen för val av preparat vid behandling med TNF-hämmare reviderad

Läkemedelsrådet har reviderat den skånska riktlinjen för val av preparat vid behandling med TNF-hämmare.

Läkemedelsrådet har reviderat den skånska riktlinjen för val av preparat vid behandling med TNF-hämmare. Vid nyinsättning av adalimumab rekommenderas nu i första hand någon av biosimilarerna Hyrimoz, Imraldi eller Idacio. För patienter med pågående behandling med Humira rekommenderas övergång till i första hand Hyrimoz, Imraldi eller Idacio. Vid kontinuerlig behandling med Hyrimoz, Imraldi eller Amgevita ska 6-pack förskrivas, då dessa förpackningar ger avsevärt lägre kostnad.