Regional riktlinje med avseende på att melatonin licensläkemedel avregistreras – hantering i Region Skåne

Tablett Melatonin AGB Apoteksgruppen i Borrby nr1 AB har hitintills tillhandahållits som lagerberedning via rikslicens och ingått i förmånen. Från 1 mars 2021 kommer Melatonin AGB Pharma att tillhandahållas som registrerat läkemedel.

Melatonin AGB Pharma subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD.

Läkemedelsrådet i Region Skåne har tagit fram en regional riktlinje gällande hanteringen av detta läkemedel.