Rapportbok: Allmänläkarkonsult Skånes arbete inom kunskapsstyrningshjulet

En rapportbok om Allmänläkarkonsult (AKO) Skånes arbete inom kunskapsstyrningshjulet. Ett flertal medarbetare inom AKO Skåne berättar om sina olika uppdrag och ger inblick i AKO Skånes breda verksamhet.

På ett par tre veckor har det tagits fram en rapportbok om Allmänläkarkonsult (AKO) Skånes arbete inom kunskapsstyrningshjulet.

— Det har varit mycket roligt att få in allas bidrag. Allmänläkarkonsult Skånes arbete inom kunskapsstyrningshjulet är stort och viktigt, säger AKO Skånes teamledare Sten Tyrberg. Det kommer hela tiden ny kunskap att förhålla sig till. Vi vill att bästa kunskap ska få styra i patientmötet. Ny kunskap kommer från flera håll och vi behöver samverka kring det och skapa riktlinjer och förutsättningar för kompetensutveckling!