Räkna med mycket längre restid till, från och inom Malmö i nästa vecka

Den 12-13 oktober äger Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism rum. Säkerhetsåtgärderna kring forumet kommer påverka alla som bor eller reser till, från och inom Malmö.

Alla Region Skånes transporter till, från och inom Malmö kommer att påverkas i likhet med all övrig trafik.

Så påverkas framkomligheten

Inför och under konferensen kommer polisen stänga av vissa områden och gator i Malmö. Detta kommer att påverka möjligheterna att ta sig fram, oavsett om man åker kollektivt eller bil. Även den som går eller cyklar inom Malmö kommer under vissa tider ha mycket svårt att ta sig fram. Alla, oavsett transportsätt, måste räkna med betydligt längre restider än normalt.

Skånetrafiken räknar med en halvering av stadsbusstrafiken i Malmö och även mycket stor påverkan på regionbussarna, framför allt de som kommer in till Malmö söderifrån, från Vellinge och Trelleborg.

Håll dig uppdaterad om vilka busslinjer och tåg som påverkas via Skånetrafikens hemsida. Informationen uppdateras löpande.  

Påverkan på kollektivtrafiken på Skånetrafikens webbplats

Så påverkas Region Skånes verksamhet och medarbetare

Den minskade tillgängligheten i Malmö kommer leda till att patienter, oavsett om de nyttjar service/sjukresor eller inte, riskerar att bli försenade och till och med få svårt att ta sig till sina bokade tider. Serviceresor informerar resenärer om de väntade trafikstörningarna och uppmanar de som reser med färdtjänst att undvika resor till och från Malmö under dessa dagar.

Avstängda gator i Malmö kan påverka sjukresor 12-13 oktober

Avspärrningarna i Malmö kommer påbörjas lördagen den 9 oktober och kommer vara på plats tills torsdagen den 14 oktober. Mest omfattande avspärrningar och trafikstörningar blir det under själva forumet den 13 oktober. 

Om den internationella konferensen

Malmös internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism arrangeras av Sveriges regering och äger rum den 13 oktober. Malmö är värdstad för forumet som kommer att hållas på Malmömässan i Hyllie.

Gäster anländer dagen innan och hela veckan kommer Malmö stad att präglas av det internationella arrangemanget. Statsminister Stefan Löfvén är värd och har bjudit in stats- och regeringschefer från 50 länder samt forskare och experter att delta.

År 2020 var det 75 år sedan andra världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Samma år var det 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen i Stockholm och inrättandet av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).