Qlaira restnoterade under längre tid

Qlaira tabletter restnoteras under perioden april-oktober 2021. Något identiskt ersättningspreparat finns inte att tillgå. Förskrivare behöver ta ställning till preparatbyte utifrån indikation.

Läkemedel

Qlaira tabletter

Förväntad tillgänglighet

Oktober 2021

Informationskälla