Progynon tabletter 1 mg samt 2 mg restnoterade under längre tid

Progynon tablett, 2 mg, är restnoterad och beräknas åter finnas tillgänglig i slutet av juni 2021. Progynon tablett, 1 mg, restnoteras från maj och beräknas åter finnas tillgänglig i november 2021.

Terapigrupp Gynekologi rekommenderar förskrivning av Femanest tablett, 2 mg respektive Femanest tablett, 1 mg.

Progynon och Femanest är inte utbytbara.

Läkemedel

Progynon tabletter, 2 mg
Progynon tabletter, 1 mg 

Orsak

Råvarubrist

Förväntad tillgänglighet

Juni 2021, respektive november 2021
 

Alternativ

Femanest tabletter, 2 mg

Femanest tabletter, 1 mg

Informationskälla