Primperan tabletter 10 mg restnoterade

Primperan tabletter 10 mg, 40 st och 100 st, är restnoterade till början av december. Leveransproblemen omfattar även övriga utbytbara preparat innehållande metoklopramid. ApoEx har ett fåtal förpackningar av Metoclopramide Orion, 40 st, kvar i lager

Läkemedel

Primperan tablett 10 mg, 40 st och 100 st
Metoclopramide Accord tablett 10 mg, 40 st och 100 st
Metoclopramide Orion tablett 10 mg, 40 st och 100 st
Metoklopramid Alternova tablett 10 mg, 100 st

Senast uppdaterad

2021-08-30

Orsak

Restnoterade hos tillverkaren.

Förväntad tillgänglighet

Primperan – början av december
Metoclopramide Accord, 40 st – mitten av november
Metoclopramide Accord, 100 st – mitten av oktober
Metoclopramide Orion – början av december
Metoklopramid Alternova – januari 2022

Alternativ

Respektive verksamhet behöver ta ställning till eventuella behandlingsalternativ.

Primperan injektionsvätska, lösning 5 mg/ml, 12x2 ml finns att tillgå.

Licensalternativ
Verksamheterna ansvarar för att vid behov ansöka om licens via KLAS.

Namn: MCP Hexal 10 mg tablett 100 st
MAH: Hexal AG
Ursprungsland: Tyskland
Ledtid: ca 10-14 dagar
Pris: 175 kr
Varunummer: 843118

Namn: MCP AL 10 mg tablett 100 st
MAH: ALUID PHARMA GmbH
Ursprungsland: Tyskland
Ledtid: ca 10-14 dagar
Pris: 495 kr
Varunummer: 843114

Produktresumé för licensalternativet MCP Hexal (pdf)

Produktresumé för licensalternativet MCP AL (pdf)

Informationskälla

Övrigt 

Licenspreparaten kan beställas från ApoEx via Raindance marknadsplats.