Personalvaccinationen återupptas i april

Personalvaccinationen beräknas kunna återupptas igen under andra halvan av april, efter att ha varit på paus sedan den 16 mars.

Personalvaccinationen har varit igång i olika omgångar sedan i januari och många av Region Skånes medarbetare som arbetar nära patienter är redan vaccinerade.

Utöver Region Skånes medarbetare vaccineras även personal som arbetar brukar- och patientnära hos privata vårdgivare samt inom tandvård och LSS.

I väntan på besked om Astra Zenecas vaccin

I väntan på besked från Folkhälsomyndigeten om användningen av Astra Zenecas vaccin till personer under 65 år baseras vaccinationsplanen på att andra vaccin används inom personalvaccinationen.

De medarbetare som fått dos ett av Astra Zenecas vaccin kommer att få information om vad som gäller för dem så snart Folkhälsomyndigheten givit besked i frågan. Redan efter första dosen med Astra Zenecas vaccin har du ett gott skydd mot covid-19 i minst 12 veckor.

Bakgrund

Personal som erbjuds vaccination via arbetsplatsen är vård-, tandvårds- och omsorgspersonal som arbetar nära personer med ökad risk för svår covid-19.

Det innebär att viss men inte all personal med patientnära arbete i slutenvård, primärvård och tandvård i Skåne kommer erbjudas vaccination före övriga vuxna invånare. Detsamma gäller omsorgspersonal i brukarnära arbete inom äldreomsorgen samt LSS.

Syftet med tidig vaccination för dessa personalgrupper är i första hand att skydda riskgrupper som är vård- eller omsorgstagare och innebär inte att alla individer som arbetar med vård eller omsorg i någon form automatiskt prioriteras för vaccination före övriga invånare.