Per Hagstam: God skyddseffekt förväntas även vid blandat vaccinationsschema

Alla vaccin mot covid-19 som vi använder är säkra och ger gott skydd mot svår sjukdom. Det finns inget som talar för att det skulle innebära risker att blanda vaccin i dos 1 och dos 2, förtydligar Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare.

Du som fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19 och är under 65 år rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att ta Pfizer eller Moderna i dos 2. Men nu finns även möjligheten att välja Astra Zenecas vaccin i båda doserna.

Behöver jag någon speciell läkarordination för att få Astra även i dos 2?

– Nej, det behövs ingen speciell bedömning utan vaccinerar man sig på personalvaccineringsenheterna så sker det automatiskt. Du behöver inte ha med något intyg, det löser man på vaccinationsmottagningen när man kommer dit, säger Per Hagstam.

En del känner att det är olustigt, upplevelsen att valet av vaccin är ens eget. Hur tänker du kring det? 

– Det finns ju en officiell rekommendation och den är i första hand ett av vaccinen Pfizer eller Moderna. Men känner du att du vill ta samma vaccin som du fick från början så är det helt okej. Riskerna med det är väldigt, väldigt små.

Är det större risk att ta Astra dos 2?

– Riskerna är så väldigt små för den här ovanliga biverkan, även i yngre år. Men man har fattat det här beslutet som en extra försiktighetsåtgärd. Men på det hela taget så är riskerna väldigt små. Och alla vacciner har ju potentiella ovanliga biverkningar, som allergiska reaktioner. Man kan inte säga att det ena vaccinet är helt riskfritt och det andra är behängt med större risker. Det är just den här väldigt ovanliga biverkan som man tagit hänsyn till här.

Varför är det ändå upp till mig själv att göra valet av vaccin?

– Det finns en rekommendation. Så vill man inte välja själv alls och känner att det här vill jag inte ta på mig, då ska man följa den officiella rekommendationen. Och det som erbjuds i första hand är ju då antingen Pfizers eller Modernas vaccin. Men sen finns det de som hellre vill ta det som var planerat från början och då är det ok att göra det. Så man har öppnat för den möjligheten.

Rekommendationer ändras. Kan du förstå att det skapar oro?

– Självklart. Visst blir det väldigt krångligt när det ändras så här snabbt. Men det här är nya vacciner och det tillkommer ny kunskap hela tiden under resans gång och rekommendationerna ändras efterhand. Och då kan det bli så här att det ändras ganska snabbt.

Om jag själv väljer att ta Astra även i dos 2 och det, mot förmodan, uppstår komplikationer. Vem bär ansvaret då?

– Det här vaccinet omfattas av läkemedelsförsäkring och allting sådant på vanligt sätt. Sen kan det uppkomma en komplikation på vilket vaccin som helst. Men du har ju fått vaccinet på en vaccinmottagning, så man kan inte säga att det ligger ett tyngre ansvar på dig själv. Det är som vid en ordinarie vaccination.

Hur säkert är det att blanda vaccin?

– Det finns inget som talar för att det skulle vara några risker med det, så här långt. Däremot finns inga säkra studier eller data än vad gäller skyddseffekten, men det är på gång. I vissa länder har man gjort det här ganska mycket, till exempel i Storbritannien. Där är studier på gång där man hoppas ganska snart få reda på skyddseffekten. Men teoretiskt bör det fungera alldeles utmärkt. Båda de här vaccinsorterna ger upphov till samma antigen, det ämnet som immunförsvaret reagerar på och börjar bildar antikroppar. Därför borde det fungera som dos 1 och dos 2.

Hur bra skydd får jag om jag blandar två vaccin?

– Sannolikt ett gott skydd, men det är det vi inväntar svar på exakt i vilken nivå. Det mesta talar för att det går utmärkt att göra så. Det är faktiskt en strategi man planerar mycket för framöver när det gäller att ge påfyllnadsdoser. Det är möjligt att det blir så att vi får ta en påfyllnadsdos inför vintersäsongen senare också och det kan vara så att man behöver uppdatera vaccinen för nya mutationer. Då blir det sannolikt just en sådan här kombination. Att man kanske grundvaccinerats med ett vaccin och sen tar man ett uppföljningsvaccin av något annat.

Varför ändras rekommendationerna hela tiden?

– Det kommer till ny kunskap efterhand. Det som hände med Astra, att man satte en åldersgräns på det, det var något man lärt sig efterhand som en säkerhetsåtgärd. Det är inte så konstigt att det blir så med ett antar helt nya vaccin som vi bara använt i några månader. Det här är också ett kvitto på att säkerhetssystemet fungerar som det ska, att man får anpassa sig efterhand. Men bedömningen är att alla de vaccinen som vi använder idag är säkra och de ger ett bra skydd, framförallt mot svår sjukdom.

En del medarbetare på vårdcentralerna möter oro kring vaccinerna. Vad har du för argument till dem?

– Om det handlar om Astra så är vårt budskap att vi har tre säkra vaccin. Vi ser ingen skillnad i risk och alla tre ger ett väldigt bra skydd mot svår sjukdom. Det finns ingen större skillnad i skyddseffekterna i de studier man gjort efter att vaccinen började användas.