Påverka genom Skåneförslaget!

Nästan 6000 skåningar har sedan februari månad registrerat sig på Skåneförslaget för att kunna lägga egna förbättringsförslag, kommentera eller rösta på andras förslag.

Hittills har tre av ett sextiotal förslag uppnått gränsen för 1300 röster för att behandlas av Region Skånes politiker. Ett av förslagen som berör planeringen av höghastighetsbanan, har redan behandlats av regionala utvecklingsnämnden.

Förslaget resulterade i att Region Skåne har tagit till sig av skåningarnas och de berörda kommunernas synpunkter och gör en egen utredning inför ett förnyat ställningstagande till projektet.

– Vi har en stor variation bland de inkomna förslagen, säger Johan Lidmark, som handlägger Skåneförslaget. De handlar exempelvis om mobil röntgen, beställningsbar kollektivtrafik och upprustning av vandringslederna. Nu behöver förslagen ditt och andras stöd. Erfarenheterna visar att det krävs en hel del arbete för att ditt förslag ska bli känt för andra, avslutar Johan Lidmark.

Skåneförslaget är en möjlighet att på ett enkelt sätt lämna idéer och förbättringsförslag inom de områden som Region Skåne ansvarar för. Ta tillfället att påverka i frågor som känns viktiga för dig!

Fakta

Region Skånes politiker har ansvar för medborgarkontakterna genom olika former av dialog som till exempel dialoggrupper, Skånepanelen som är landets största offentliga medborgarpanel och publika evenemang. Nu har kontaktmöjligheterna utökats ytterligare med Skåneförslaget.