Patientinformation prioriteras efter problem med andningshjälpmedel från Philips

CPAP- och hemrespiratortillverkaren Philips har upptäckt ett problem med det ljudisolerande material som används i deras andningshjälpmedel. Skummet kan brytas ned med tiden och små partiklar kan andas in av patienten.

Strax över 17 000 skånska patienter använder hjälpmedel som berörs i dagsläget. Det gäller patienter inom både öppen- och slutenvård. Alla berörda patienter kommer informeras.

– Information till berörda patienter har högst prioritet hos oss just nu och det kommer att skickas ut brev. Det finns vad vi känner till i dagsläget inga inrapporterade fall av biverkningar till svenska läkemedelsverket från svenska patienter, men det är av största vikt att våra patienter känner sig trygga och vet vem de ska prata med när de nås av den här informationen, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare.

En regional arbetsgrupp med representation från berörda förvaltningar har tillsatts och en riskanalys genomförs nu skyndsamt.

Verksamhetsområde Hjälpmedel tar fram listor för att hjälpa aktuella mottagningar med information om vilka patienter som har berörda CPAP-utrustningar utskrivna idag. De kommer även att hjälpa till med utskick av brev till patienter. Medicinsk Teknik tar fram listor för att hjälpa aktuella mottagningar med information om vilka hemrespirator-utrustningar som levererats och vilka patienter som har berörda utrustningar idag.

Så påverkas utrustningen

Problemen rör ett antal CPAP-, BiLevel-enheter, hemrespiratorer och ventilatorer som används för behandling av sömnapné och andningssvikt. Enligt tillverkaren kan skummet som används som ljuddämpare brytas ned till små partiklar och gaser som kan andas in av patienten. Det kan medföra att patienten riskerar att få huvudvärk, svullnad i luftvägarna och lokal irritation.

Det finns i dagsläget inga rapporterade fall av biverkningar från svenska patienter till Svenska läkemedelsverket, och patienter med en välfungerande CPAP- eller hemrespiratorbehandling rekommenderas fortsätta med den då fördelarna med behandlingen överväger riskerna.

Så registreras berörd utrustning i Region Skåne

Tillverkaren Philips har ansvaret att ersätta och uppgradera/reparera befintliga andningshjälpmedel så att riskerna elimineras. Alla hjälpmedelscentraler/vårdgivare har ombetts att registrera de berörda maskinerna hos Philips särskilda webbplats (se säkerhetsmeddelande).

I Region Skåne kommer Verksamhetsområde Hjälpmedel och Medicinsk teknik att ha hand om registreringen. Patienten ska alltså inte själv registrera sin utrustning för korrigerande åtgärder. Tidplan för korrigerande åtgärder är i dagsläget okänd.

Om någon patient däremot på egen hand köpt CPAP från leverantören och äger sin utrustning behöver hen själv registrera sin enhet till Philips utbytesprogram.