Paracetamol infusionsvätska från B. Braun

Paracetamol infusionsvätska från B. Braun – ny avtalad vara

Sedan den 1 september 2021 är Paracetamol infusionsvätska 10 mg/ml B. Braun ny avtalad vara i Region Skåne.

Region Skånes sjukusapoteksfunktion vill uppmärksamma alla användare på att plastflaskorna som innehåller 50 ml respektive 100 ml är lika stora, endast volymen infusionsvätska och färgmarkeringen skiljer sig åt (se bild).

Alla produkter innehållande paracetamol för infusion är mer eller mindre ljuskänsliga och ska skyddas från direkt solljus. Brauns infusionsflaskor kan förvaras inomhus i dagsljus (2000 lux) i upp till tio veckor (se informationsbrev från Braun). Förvaring över längre tid bör ske i kartong, mörkt skåp, täckt vagn eller motsvarande. 

Före administrering ska produkten inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Lösningen ska endast användas om den är klar eller svagt rosa- till orangefärgad.