Om Astra Zenecas vaccin som används inom personalvaccineringen

Region Skåne har fått de första leveranserna av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Lär dig mer om vaccinet som kommer att användas inom personalvaccinationen i Skåne framöver.

Som alla godkända vaccin mot covid-19 har Astra Zenecas vaccin genomgått noggranna studier och visat sig vara säkert och ha god skyddseffekt. Olika studier visar på en skyddseffekt på 60–70 procent mot att bli sjuk i covid-19, och fler studier pågår.

Längre mellan doserna

Astra Zenecas vaccin ges i två doser. Studier tyder på att vaccinet ger ett bättre skydd när det går något längre tid mellan doserna, och vaccinet ges därför med tio veckor mellan doserna. Redan tre veckor efter första dosen ger dock vaccinet ett gott skydd, på cirka 60 procent. Skyddet efter första dosen finns kvar i minst 12 veckor.

Feber är en vanlig biverkning

Vanliga biverkningar är till stor del desamma som för andra vacciner mot covid-19, så som ömhet och svullnad på stickstället, trötthet, huvudvärk och ont i kroppen. Biverkningarna är oftast milda. Feber är dock en något vanligare biverkning för Astra Zenecas vaccin. Oftast går febern över efter en-två dagar. Tvärtemot RNA-vaccinerna så är biverkningarna ofta lindrigare efter andra dosen, än efter första dosen.

Rekommenderas för personer under 65 år

Astra Zenecas vaccin rekommenderas för personer under 65 år och lämpar sig därför väl för att användas inom personalvaccineringen. Medarbetare som är äldre än 65 år kommer att erbjudas annat vaccin.

Anledningen att vaccinet inte rekommenderas till personer över 65 år i nuläget är att i de studier som gjorts hittills har antalet äldre personer varit för få för att det ska gå att uttala sig om skyddseffekten i denna grupp. Studier vad gäller immunsvar talar dock för ett gott vaccinsvar även hos äldre. Resultat från pågående studier förväntas ge mer information om effekten hos äldre inom kort.

Läs mer

Angående Astra Zenecas vaccin mot covid-19