Nygamla krafter driver SDV-arbetet framåt

Skånes digitala vårdsystems, SDV:s, nya styrgruppsordförande, Harald Roos, ser fram emot kommande molnlösningar och välkomnar granskningar.

Harald Roos är läkare, ortoped, docent och varit chef i 20 år, senast som förvaltningschef för Skånes sjukhus nordväst. Han tar över rollen som ordförande efter Mats Ekstrand.

– Jag känner verkligen att vi har ett spännande år framför oss. Jag har följt arbetet genom att delta i SDV:s styrgrupp i min roll som förvaltningschef och kan konstatera att projektmedarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete hittills för att SDV ska fungera för Region Skåne.

Vilka är dina första steg som ny ordförande?

– Jag börjar med att träffa olika nyckelpersoner. Det är mycket att sätta sig in i, bland annat terminologin. Och jag kommer att stärka upp det påbörjade arbetet med att försöka försvenska den ännu mer. Projektet ligger långt fram i många delar, men jag känner också en stor respekt för den tidspress som säkert kan upplevas, inte minst i och med resursåtertagningen på grund av Covid-19 situationen.

– Vi har ett ansträngt läge generellt inom hela organisationen, där alla med sjukvårdsutbildning måste användas i vården just nu. Så klart har det inverkan på stora projekt, däribland SDV.

Dina reflektioner så här långt?

– Jag har redan fått en mycket bra inblick i de olika kritiska delarna kring läkemedelshantering, operationsverksamheten med mera. Såsom jag förstår det kommer vi på längre sikt troligtvis behöva använda så kallade molnlösningar för att det ska bli riktigt bra, men här måste juridiska bedömningar så klart göras. Och här är det viktigt att vi inte blandar ihop olika begrepp.

Vilka utmaningar ser du?

– Vi är först i Sverige med att införa ett så omfattande vårdinformationssystem som SDV är och därmed inte konstigt att vi möter tuffa utmaningar. Bland annat har regionstyrelsen begärt en extern översyn för att vara säkra på att vi går rätt juridiskt kring datamigrering. Och IVO har ställt bra frågor till oss som vi nu ska besvara.

Hur ser du på just ett sammanhållet vårdinformationssystem?

– Att vi behöver SDV är mycket uppenbart. Inte minst hade det underlättat oerhört nu under pandemin. I mitt andra uppdrag att ta fram vägledning för prioritering i vården hade vi haft tillgång till mycket bättre underlag och kunnat agera snabbare till exempel.

– Jag har själv testat den skånska sjukvården. Rent medicinsk fungerar den bra. Men kallelser, kontaktvägar, informationsmaterial och så vidare har mycket övrigt att önska. Jag har fått förklara vilka mediciner jag tar oändligt många gånger, och ofta då mötts av förvånande blickar.

Vad är dina tankar om granskningarna?

– Det är välkommet och extremt viktigt att detta kommer upp nu, för det hade varit förödande om det kommit upp senare. Jag tror, utan att vara expert på något sätt, att det finns en del missuppfattningar, men det kommer nu klargöras genom pågående granskningar.

– Min utgångspunkt är att vi inom vården, och även politiken, önskar ett nytt system för att underlätta för sjukvårdspersonal och patienter, för att förbättra patientsäkerheten, dessutom måste det vara ett system som går att anpassa till den fortsatta utvecklingen.

En del har pekat på juridiska hinder för genomförandet. Hur ser du på det?

– Idag har vi journalsystem som dåligt uppfyller alla legala krav, och SDV kommer att förbättra den situationen. Det är viktigt att komma ihåg att de legala frågeställningarna som tillkommit sedan avtalet skrevs inte är specifika för SDV, utan dessa gäller samtliga vårdsystem, både på nationell och europeisk nivå. Just nu är det oklart för många aktörer vad som gäller i och med den enorma digitala utveckling vi ser.

– Hälso- och sjukvården måste ha ett vårdsystem som i första hand stödjer patientsäkerheten. Sjukvården behöver ha all nödvändig information tillgänglig i realtid och system måste kunna prata med varandra.

Hur ser du på din nya roll?

– Jag är stolt över att få vara med och driva fram de förändringar som den skånska vården ska bygga vidare på framöver. Införandet av SDV ger förutsättningar för att vården ska kunna utvecklas i takt med det övriga samhället, eller åtminstone inte ligga så många år efter som vi gör idag.