Nya och reviderade AKO Skåne-riktlinjer för primärvården

Nu finns 3 nya AKO Skåne-riktlinjer publicerade. De publicerade riktlinjerna är Depression, Mediaotit, akut och Suicidriskbedömning.

AKO Skåne publicerar riktlinjer som bland annat bygger på nationella riktlinjer inom nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård. Dessa är anpassade enligt förutsättningarna inom Region Skåne. Nu är tre riktlinjer publicerade inom de medicinska områdena Psykiatri och psykisk ohälsa och Öron-, näs- och halssjukdomar.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter