Fortsatt kommunikation kring brister i andningshjälpmedel och hemrespiratorer

CPAP och hemrespirator-tillverkaren Philips upptäckte i somras ett problem med det ljudisolerande material som används i deras andningshjälpmedel. Alla felaktiga maskiner som förskrivits i Region Skåne är registrerade till Philips åtgärdsprogram.

De 17 000 patienter som berörs av säkerhetsbrister i sina andningshjälpmedel fick i somras information av Region Skåne. För vissa patienter hade information uteblivit på grund av icke uppdaterad och därmed felaktig adress i våra system.

Vissa patienter reagerade på utskickets utformning. Det har medfört att många patienter vänt sig till sin mottagning med frågor och oro.  

– De patienter som aldrig fick något brev har adresserats på nytt till korrekt adress. Vi kommer löpande att kommunicera internt och externt om det skett några förändringar av läget. Det är beklagligt att utskicken inte höll en högre kvalité, med till exempel vår logotype, datum och tydlig avsändare i själva brevet. Det är ju grundläggande att vi visar omtanke om patienten och dennes situation, säger Pia Andersson, sortiment och avtalsledare, psykiatri, hjälpmedel och habilitering.  

Det fortsatta arbetet 

Alla felaktiga maskiner som förskrivits i Region Skåne är sedan vecka 29 registrerade till Philips åtgärdsprogram och åtgärder eller utbyten ska enligt leverantören preliminärt inledas under september och oktober. För CPAP-området blir det främst utbyten till helt ny CPAP. Det kan bli nuvarande Dreamstation i avtal eller nya Dreamstation 2. Utrustningen fördelas från tillverkaren utifrån volymerna av berörd utrustning hos kunderna världen över.  

Mjukvara för inställningar är densamma som till befintlig Dreamstation. Alla CPAP som levereras kommer att vara fabriksinställda. Patienten behöver därför få sin nya utbytes-CPAP inställd. Hur det ska ske i praktiken är inte helt klart men kommer att ske i samarbete mellan leverantör, hjälpmedel och berörda mottagningar, sjukvårdsförvaltningarna och privata vårdgivare. 

Arbetet med utbyte av apparater och patientkontakt kommer att ta tid och resurser för samtliga berörda verksamheter och det är viktigt med fortsatt regional kommunikation allt eftersom mer information kommer från leverantören Philips. Nästa uppföljningsmöte med leverantören är planerat till den 15 september och eventuell förändring av läget kommuniceras därefter.  

Patientinformation prioriteras efter problem med andningshjälpmedel från Philips - Region Skåne (skane.se)