Analys av influensa direkt på akutmottagningarna

Ett pilotprojekt kommer att startas under november.

På PNA-instrumentet VitaPCR, som idag finns på akutmottagningarna vid Skånes 5 akutsjukhus, kommer man kunna analysera både SARS-CoV-2 och influensa från samma prov.

Genom att analysen utförs direkt, nära patienten, kan vi snabba upp svarstiderna och handläggningen av patienterna. Provtagning och analys sker på akutmottagningarna och svar erhålles efter endast 20 minuter. Dessa prover behöver således inte skickas för analys på Simplexa eller till Klinisk mikrobiologi.

Redan nu finns det två nya analyser upplagda i Melior och vi vill därför uppmärksamma er på detta:

Avd Infl A pcr (PNA)
Avd Infl B pcr (PNA)

Resultatalternativen som man lägger in är samma som för Covid-19-analyserna, det vill säga

  • Positivt
  • Negativt
  • Ej bedömbart

Ett positivt resultat genererar automatiskt en laboratorieanmälan till Sminet. En klinisk anmälan behöver dock göras också.

PNA-instrumentet är inte än anpassat för uppkoppling. Analyserna ligger därför upplagda på Avd Regio.

Viktigt att ni väljer rätt analys när ni registrerar resultaten!

Mer information följer inom kort. Anvisningar mm kommer att läggas upp i Analysportalen samt på Laboratoriemedicin/PNA.