Nu införs NEWS2 och ONEWS2

Från och med den 17 mars 2021 inför Region Skåne en reviderad version av bedömningsskalan National Early Warning Score 2 (NEWS2) samt en obstetrisk version (ONEWS2). NEWS2 ersätter tidigare NEWS.

Skalorna används av hälso- och sjukvårdsvårdpersonal i patientnära somatisk slutenvård för vuxna för att snabbare identifiera patienter som behöver akut bedömning och omhändertagande. NEWS2 är en uppdatering av NEWS som används idag och ersätts alltså av NEWS2.

– Covid-19 pandemin visar hur angeläget det är att tidigt upptäcka patienter som är på väg att eller riskerar att försämras så att vi kan sätta in åtgärder därefter, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare. Därför sker införandet av NEWS2 nu – så att patienter kan bedömas med de senaste och bäst validerade bedömningsverktygen. Därmed ansluter vi oss också till ett nationellt införande av NEWS2, berättar Havmöller.

Ny fickfolder för NEWS2 och ONEWS2
En ny fickfolder för NEWS2 och ONEWS2 har tagits fram. Foldern innehåller både NEWS2-skalan och den obstetriska versionen (ONEWS2). Den nya foldern finns tillgänglig att beställa från Raindance marknadsplats, artikelnummer 25036.

Innan införandet den 17 mars 2021 måste alla verksamheter rensa ut och slänga de nuvarande NEWS-foldrarna och ersätta dem med den nya NEWS2/ONEWS2-foldern. För den som behöver den nuvarande NEWS-foldern under övergångsperioden finns den att skriva ut på Vårdgivare Skåne > Vårdriktlinjer > Patientsäkerhet

Obligatorisk utbildning
En e-utbildning om NEWS2/ONEWS2 finns tillgänglig via Utbildningsportalen. Utbildningen är obligatorisk för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i patientnära somatisk slutenvård för vuxna och på akutmottagning. Den tar cirka 30 minuter och ska vara genomförd innan införandet av NEWS2/ONEWS2 den 17 mars 2021.

Uppdaterade regionala riktlinjer
De regionala riktlinjerna för NEWS2 och ONEWS2 kommer att uppdaterats i samband med införandet. Riktlinjerna börjar gälla den 17 mars och du kommer att hitta dem på Vårdgivare > Vårdriktlinjer > Patientsäkerhet några veckor innan de träder i kraft.

De riktlinjer som främst berörs av övergången till NEWS2 är:

  • Regional riktlinje för National Early Warning Score 2 (NEWS2) samt Obstetrisk Early Warning Score 2 (ONEWS2)
  • Regional riktlinje för riskbedömning under sen graviditet, förlossning och eftervård (inkl. ONEWS2)
  • Regional riktlinje för MIG – mobil intensivvårdsgrupp

Mer information
För att sprida information om införandet av NEWS2/ONEWS2 i berörda verksamheter, ladda ner och skriv ut den här affischen (A3) och sätt upp internt på din arbetsplats, till exempel i personalrum.

Läs mer om NEWS2 och obstetrisk NEWS2 på Vårdgivare Skåne > Vårdriktlinjer > Patientsäkerhet > NEWS2 och ONEWS2.