Nu införs egenprovtagning HPV som primär screeningmetod för livmoderhalscancer

Från och med 1 september 2021 är egenprovtagning av HPV (humant papillomvirus) ny standardmetod för screening av livmoderhalscancer. Region Skåne bland de första regionerna i Sverige att införa egenprovtagning HPV som primär screeningmetod.

Egenprovtagning av HPV är redan i gång, eftersom Region Skåne skickar ut egenprovtagningskit till kvinnor som uteblivit från provtagning. Under pandemin har egenprovtagningen successivt utökats och äntligen kan vi införa detta som standardmetod. 

– Vi ligger i Region Skåne i framkant både nationellt och internationellt inom det här området och detta är ett naturligt steg i vår ambition att jobba proaktivt med invånarnas hälsa, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för klinisk genetik och patologi. 

Information till berörda verksamheter har gått ut i omgångar och extern kommunikation sker löpande under höst och vår. 

– Under införandet kommer vi att jobba med fokusgrupper och externa parter för att hela tiden justera kommunikationen och säkerställa att vi når ut till så många kvinnor som möjligt, säger Gunilla Bodelsson. 

Mer information 

Har du frågor om egenprovtagningen kan du vända dig till koordinator på telefonnummer 046-17 31 90 eller egenprovtagningHPV@skane.se. Vid behov kan du också hänvisa patienter med frågor hit. 

Regional riktlinje för screening för cervixcancer

Patientinstruktion: Instruktioner om gynekologisk egenprovtagning för HPV

Gynekologisk egenprovtagning för HPV i Skåne på 1177.se