Minska förbrukningen av infusionsset till volympumpar

På grund av bristen på infusionsset får volympumpar bara användas när noggrann dosering och dropptakt krävs för en säker behandling. Administrera annars utan pump och med tätare kontroller.

Inför varje infusion måste du bedöma om volympump är nödvändig eller inte, framför allt vid potenta läkemedel och utifrån patientens status. Diskutera med din läkare i teamet om du är osäker. 

  • Är det ett potent eller vävnadsretande läkemedel där det finns risker om det går in för snabbt?
  • Innebär patientens status att det finns risker om droppet går in för snabbt?

Volympump får just nu inte användas som tidsbesparing. Om inte behandlingen eller patientens status kräver volympump ska du administrera utan pump och med tätare kontroller i stället.

Bakgrund

Tillverkaren av infusionspumpar av märket Alaris (inklusive infusionsaggregat och slangsatser), meddelade den 11 mars att de inte kan garantera steriliteten i dessa material. Problemet gäller globalt och riskerar att leda till en brist på tillgång på alternativa infusionspumpar inklusive tillbehör.

Mer information om leveransstopp till pump Alaris

Akut brist på infusionsset