Mindiab tabletter avregistreras

Mindiab tabletter, samtliga styrkor och förpackningsstorlekar avregistreras.

Mindiab tabletter, samtliga styrkor och förpackningsstorlekar avregistreras på grund av en långvarigt låg efterfrågan.

Avregistreringsdatum är för Mindiab 2,5 mg, 2021-12-01 och för Mindiab 5 mg, 2022-10-01 men tabletter beräknas ta slut på apoteken mycket tidigare (juni 2021 för tabletter 2,5 mg).

Terapigrupp Endokrinologi rekommenderar byte till glimepirid tablett.

Ungefärligt ekvipotenta doser är:

Mindiab

Glimepirid

2,5 mg

1 mg

5 mg

2 mg

10 mg

4 mg

Glimepirid är det SU-preparat som användes i säkerhetsstudien CAROLINA.

Studien visade att glimepirid inte var sämre än DPP4-hämmaren linagliptin med avseende på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.