Min vårdplan underlättar för den som genomgår cancerbehandling

För den som har fått en cancerdiagnos är det viktigt att hela tiden ha kunskap om nästa steg i behandlingsprocessen. Vid Helsingborgs lasarett har det digitala verktyget Min vårdplan därför börjat användas för personer med bröstcancer.

Min vårdplan har utvecklats i samarbete mellan Sveriges regioner och Regionala cancercentrum. Verktyget nås via 1177.se och samlar all relevant information om sjukdom och behandling på ett och samma ställe. Det gör att den som genomgår behandling hela tiden har information kring nästa steg i vårdprocessen. 

– För de som väljer Min vårdplan på 1177.se blir informationen den samma för alla i hela landet, säger Karina Sandström, enhetschef vid bröstmottagningen i Helsingborg. 

Journalföring sker som vanligt. Min vårdplan är den enskildes eget dokument med fördjupande information och hen kan själv föra in viktig information om bokningar och datum. Hen kan också skicka och ta emot meddelande till och från kontaktsjuksköterskan och väljer på egen hand vilken information som ska läggas in i vårdplanen.   

Kan välja mellan papper och digitalt format

Min vårdplan ska erbjudas antingen via 1177.se eller i pappersformat. Tanken är att oavsett format ska informationen vara individanpassad. Kontaktsjuksköterskan startar vårdplanen tillsammans med individen och tillsammans väljer de också ut relevant information.  

– Det är kanske inte alltid information som handlar om just den behandling som man i slutänden får, men man har många frågor när man får en diagnos och då lägger vi tillsammans in information om detta säger Karina Sandström.

Vissa av dem som startat upp en vårdplan har aktivt överlämnats till onkologimottagningen i Helsingborg, som då också fortsätter dialogen kring Min vårdplan. 

Införandet av Min vårdplan i Helsingborg är igång för 40 personer och väldigt snart går även Centralsjukhuset i Kristianstad och Skånes universitetssjukhus igång. Min vårdplan kommer efter hand att erbjudas till alla som diagnosticeras med bröstcancer.

Införande pågår samtidigt i Region Skåne inom följande diagnoser:  

 • Peniscancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Prostatacancer
 • Tumörer i centrala nervsystemet
 • Äggstockscancer

För ovanstående diagnoser kommer en successiv upptrappning av användandet att ske. Min vårdplan är även under framtagande för diagnoser nedan.

Här sker en publicering vid årsskiftet 2021/2022, samt våren 2022. 

 • Urinblåsecancer(årsskiftet 2021–2022) 
 • Huvud-halscancer (årsskiftet 2021–2022)
 • Barncancer (årsskiftet 2021–2022)
 • Myelom(årsskiftet 2021–2022) 
 • Skelett- och mjukdelssarkom (våren 2022)
 • Lungcancer (våren 2022)
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP) (våren 2022)
 • Bukspottskörtelcancer(våren 2022) 
 • Hudcancer (våren 2022)