Meröppet på biblioteken och fler digitala utbildningar och tjänster

Du har väl inte missat Sjukhusbibliotekens digitala utbildningar och möjligheten att få handledning i informationssökning på distans? De flesta sjukhusbibliotek har nu också meröppet för personal och böcker kan skickas med internposten.

På grund av  smittoläget är Sjukhusbiblioteken fortsatt stängda för allmänheten, men har meröppet för personal där det är möjligt. Information om vad som gäller på ditt bibliotek hittar du här:

Frågor och svar om Sjukhusbibliotekens tjänster

Böcker kan skickas med internposten, både till dig som är anställd och om du vill beställa till en patient.

Sjukhusbibliotekets utbildningar i informationssökning hålls som vanligt – fast i digital form. Bland annat kan du lära dig mer om att söka i olika databaser som PubMed (både enkel och avancerad nivå), Cinahl och PsychInfo. Det finns också utbildningar om UpToDate, BrowZine, EndNote och e-resurser inom psykiatri och om hur du håller dig uppdaterad och använder sökportalen MedSök.

Mer information hittar du i Utbildningsportalen på intranätet:

Sjukhusbibliotekens utbildningar

Även handledning i informationssökning går bra att boka in på distans. Mer information finns här under rubriken Sjukhusbibliotekens tjänster:

Boka individuell handledning