Melatonin Unimedic Pharma orallösning ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Melatonin Unimedic Pharma ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 18 juni 2021.

Begränsningen innebär att Melatonin Unimedic Pharma endast ingår i högkostnadsskyddet för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.

Melatonin Orifarm oral lösning ingår inte i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att nyttan av Melatonin Orifarm motsvarar kostnaden.

Melatonin Unimedic Pharma och Melatonin Orifarm är godkända för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och vid sömnproblem, så kallad insomni, hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga. Företagen ansökte enbart om subvention för barnindikationen.

Tandvård och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömer att kortverkande melatonin i tablettform är relevant jämförelsealternativ till Melatonin Unimedic Pharma och Melatonin Orifarm, eftersom motsvarande orala lösningar i form av lagerberedningar kommer att försvinna som behandlingsalternativ.

Av de kliniskt relevanta och tillgängliga tablettberedningarna har Mellozzan lägst fastställt pris och utgör därmed jämförelsealternativ, även för patienter som har svårt att svälja tabletter. Enligt produktresumén för Mellozzan kan tabletterna krossas och blandas med vatten.

TLV har jämfört kostnaderna mellan Melatonin Unimedic Pharma och Mellozzan samt mellan Melatonin Orifarm och Mellozzan eftersom effekten bedöms vara jämförbara. Till ansökt pris bedöms kostnaden för Melatonin Unimedic Pharma vara i nivå med kostnaden för Mellozzan. Kostnaden för Melatonin Orifarm var högre än kostnaden för Mellozzan.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Melatonin Orifarm inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet. 

Referenser