Medicinsk service redo för nya arbetssätt när SDV införs

Medicinsk service blir en av de första förvaltningarna i Region Skåne som får Skånes nya digitala vårdsystem, SDV. Digitala remisser istället för papper kommer att bli en tydlig förändring i och med införandet av SDV.

Inom Medicinsk service finns allt från laboratorieverksamhet till ambulans, 1177 Vårdguiden på telefon, Practicum och patientmottagningar för arbets- och miljömedicinska och genetiska utredningar. Just variationen är en utmaning när SDV ska införas, då utrullningen av systemet påverkar olika verksamheter olika mycket, och vid olika tidpunkter.

Viktigt med beredskap

Projektorganisationen för SDV inom Medicinsk service har varit på plats sedan länge och det finns utrullningsledare inom respektive verksamhetsområde.

- Det är viktigt att ha en beredskap så att vi kan sätta igång arbetet, även om det kan vara svårt för vår breda förvaltning att förstå fullt ut vad SDV innebär för oss, säger Jenny Taylor, projektledare för utrullningen av SDV inom Medicinsk service.

Själva införandet som planeras till hösten 2021 styrs efter verksamhetsområde. Provtagningsverksamheten som berör patienter kommer först, precis som införandet av digitala remisser och svar till samtliga laboratorier.

- Våra patientmottagningar påverkas precis som andra öppenvårdsmottagningar, men måste också förbereda sina arbetssätt för en lång samexistens med parallella flöden, till exempel där vi har uppdrag för hela Södra sjukvårdsregionen, säger Jenny Taylor.

Från papper till digitala remisser

En verksamhet där SDV får stor betydelse är laboratorieverksamheten.
- Vi kommer att få digitala remisser och digitala svar för alla våra specialiteter. Idag har vi främst pappersremisser som ska skannas eller skrivas in, säger Elisabet Sjöberg Wester, som är ansvarig för området Laboratoriemedicin i SDV-projektet.

- Med SDV kommer vi att kunna minska felkällor och höja kvaliteten. Till felen idag hör till exempel att vi kan få in prov för analys där patientuppgifterna inte är ifyllda, och då kan vi inte genomföra analysen. I SDV finns det hjälp att göra rätt, inte bara vad gäller patientuppgifter utan också kring exempelvis hur olika prover ska förvaras och vilka prover som måste skickas snabbt.

Arbetat länge för digitalisering

Elisabet Sjöberg Wester säger att den digitalisering som SDV medför länge har varit efterlängtad inom laboratorieverksamheten, där biomedicinska analytiker utgör den största yrkesgruppen.
- Vi har förberett oss med att byta ut åldrade labbsystem mot nya och dessa förberedelser avrundas i och med utrullningen av SDV. Det är viktigt att tänka på att det inte bara handlar om ett nytt system, de digitala remisserna innebär ett helt nytt arbetssätt som alla, beställare, provtagare och medarbetare på analyserande laboratorium, måste vänja sig vid.

Medicinsk service förbereder nu både en träningsorganisation för SDV och specifika internutbildningar kring de nya arbetssätten, allt för att vara redo inför driftstart.