Medarbetare inom akutsjukvården prioriteras i covid-vaccineringens nästa steg

Region Skåne fortsätter planeringen av nästa steg av covid-vaccinering där vårdpersonal ingår. Först ut att vaccineras blir medarbetare inom akutsjukvård.

Den 4 januari beslutade hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom, efter samråd med chefsläkarna i regionens vårdförvaltningar, att medarbetare inom akutsjukvård blir först ut med att vaccineras.

Akutsjukvården i Region Skåne är mycket ansträngd och en samtidig hög sjukfrånvaro bland medarbetare påverkar möjligheterna att bemanna prioriterad akutsjukvård. Denna innefattar medarbetare inom såväl akutmottagningar och akutvårdavdelningar som intensivvård, infektionsavdelningar, ambulansverksamhet som viss verksamhet inom primärvården.

Det är chefläkarna i regionens vårdförvaltningar som gemensamt kommit fram till prioriteringsordningen.

Viktig nyckelgrupp

– Det är glädjande att vi står i startgroparna för att även kunna börja vaccinera medarbetare i vården. Vi väljer att prioritera vårdpersonal inom akutsjukvården. Det är en viktig nyckelgrupp att hålla frisk för att kunna vårda covidpatienter och de svårast sjuka på våra sjukhus. Nu riggar vi för att ligga steget före och ha en plan för att snabbt komma igång med vaccineringen när vaccin anländer till Sverige i allt större volymer, säger Pia Lundbom.

Fler personalgrupper så fort som möjligt

– Målet är att vaccinering av vårdpersonal ska vara igång om ett par veckor. Jag förstår att önskemålet att vaccinera sig är stort bland många medarbetare i Region Skåne. Vi arbetar för fullt med att kunna inkludera fler prioriterade personalgrupper så fort som möjligt, säger Pia Lundbom.

Sedan den 27 december är vaccineringen av de som prioriterats av Folkhälsomyndigheten i fas 1 i full gång. När nu tillgången på vaccin successivt ökar kan fas 2 snart påbörjas, där riskgrupper, 70+ och vård- och omsorgspersonal ingår. Förvaltningscheferna får i uppdrag att inventera aktuella medarbetare inom akutsjukvården och rapportera behovet för fortsatt planering till projektledningsgruppen.

Många grupper vaccineras samtidigt

– Vi kommer att vaccinera olika prioriteringsgrupper parallellt för att få största möjliga effekt så fort som möjligt. Vi måste bryta den stigande kurvan och minska belastningen på en hårt ansträngd akutsjukvård, säger Pia Lundbom.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter