Makulera e-recept i PMO

Sedan 1,5 år tillbaka finns möjlighet till elektronisk makulering av e-recept i PMO. Elektronisk makulering medför en stor förbättring ur ett patientsäkerhetsperspektiv och underlättar arbetet med att hålla patienternas läkemedelslistor uppdaterade.

Dessutom ses en tidsvinst både för förskrivare, patienter och apotek då behovet av samtal till apoteken vid ändrade ordinationer/efter läkemedelsavstämning minskar.

Möjligheten att makulera e-recept gäller även för:

  • E-recept förskrivet av kollega på egna vårdcentralen                          
    (E-receptet behöver alltså inte vara utskrivet av den läkare som genomför makuleringen)
  • E-recept förskrivet av kollega på annan PMO-enhet                                  (E-receptet kan makuleras via Blå Huset i PMO)
  • E-recept där uttag redan skett (men uttag kvarstår)

Glöm inte att uppdatera läkemedelslistan efter att e-receptet makulerats!  

Även om själva receptet är makulerat finns ordinationen kvar på läkemedelslistan och måste sättas ut alternativt dosjusteras för att förhindra fel framöver t ex genom att recept på en inaktuell ordination förskrivs av misstag.

Gör så här för att makulera e-recept i PMO: