Locacorten-Vioform örondroppar restnoterade under längre tid

Locacorten-Vioform örondroppar, lösning 0,2mg/ml + 10mg/ml restnoteras från cirka mitten av mars till och med augusti 2021.

Då Locacorten-Vioform i långa perioder varit restnoterat och det inte finns några andra tillgängliga örondroppar med indikation svamporsa­kad extern otit, beskrivs i Läkemedelsbulletinen nr 9 2018 andra alternativ för behandling av svamporsakad extern otit vid restnotering av Locacor­ten-Vioform.

Läkemedelsbulletinen nr 9 2018 (pdf)

Läkemedel

Locacorten-Vioform örondroppar, lösning 0,2mg/ml + 10mg/ml

Förväntad tillgänglighet

Oktober 2021

Informationskälla