Läkemedelsrådet informerar - Frågor och svar från Läkemedel i Skåne: Covid 19 del 2

Läkemedelsrådet informerar kommer i ett antal artiklar framöver att besvara ett urval av de många frågor som kom in under årets digitala Läkemedel i Skåne. Nu är det dags för del 2 av covid 19-frågorna.

Frågorna har besvarats av Fredrik Månsson,VO infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus.

Frågor och svar: Covid-19 i Skåne – behandling
och vaccinationer – vad vet vi idag? Del 2.(pdf)