Läkemedelsrådet informerar - Frågor och svar från Läkemedel i Skåne: Covid 19 del 1

Läkemedelsrådet informerar kommer i ett antal artiklar framöver att besvara ett urval av de många frågor som kom in under årets digitala Läkemedel i Skåne.

Först ut är ämnet: Covid-19 i Skåne – behandling
och vaccinationer – vad vet vi idag?

Frågorna har besvarats av Per Hagstam, Smittskydd Skåne.

Frågor och svar: Covid-19 i Skåne – behandling
och vaccinationer – vad vet vi idag? (pdf)