Läkemedelsrådet informerar - Vulva- och vaginasjukdomar i primärvården

Terapigrupp Hud sammanfattar här kunskapsläget gällande vulva- och vaginasjukdomar i primärvården.

Sammanfattning

Klåda, sveda, smärta och irritation i underlivet är vanliga symtom som patienter söker för i primärvården. Den kliniska undersökningen bör innefatta inspektion av vulva, vagina och portio samt uretramynning och området perianalt. Det finns många olika orsaker till vulvabesvär.

Notera hudförändringar, flytningar och sår. Uteslut sexuellt överförda sjukdomar och utför klamydiaprovtagning på vida indikationer. Vid vulvabesvär ge alltid basala råd såsom: luftiga kläder, tvätta med ljummet vatten max en gång dagligen, använd barn- eller intimolja vid tvätt, aldrig tvål. Rekommendera mjukgörande, till exempel vitt vaselin. Undvik försämrande faktorer. Tänk på att urininkontinens kan utlösa och förvärra vulvabesvär. Utredning av urininkontinens sker via primärvården. 

Vulva- och vaginasjukdomar i primärvården - artikeln i helhet (pdf)