Lagerberedningar Melatonin 1 mg/ml oral lösning avregistreras

Läkemedelsverket har fattat beslut om att återta rikslicensen för lagerberedningen Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning.

Läkemedelsverket har fattat beslut om att återta rikslicensen för lagerberedningen Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning. Läkemedelsverket avslår samtidigt ansökan om rikslicens för lagerberedningen Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning.

Det finns ett flertal läkemedel innehållande melatonin godkända på den svenska marknaden, vilket gör att det inte längre finns ett medicinskt behov som motiverar fortsatt tillstånd om rikslicens.

För att möjliggöra för vården att ställa om förskrivningen från lagerberedningen till alternativt läkemedel gäller besluten från och med 14 september 2021. Lagerberedningarna Melatonin APL och Melatonin Unimedic får därefter inte säljas.

Läkemedel

Lagerberedningar Melatonin 1 mg/ml oral lösning.

Orsak

Läkemedelsverket återtar rikslicensen för lagerberedningen Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning och avslår samtidigt ansökan om rikslicens för lagerberedningen Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning.
 

Förväntad tillgänglighet

Enligt läkemedelsverket kommer lagerberedningarna Melatonin APL och Melatonin Unimedic oral lösning att finnas på marknaden parallellt med godkända läkemedel fram till 14 september 2021. Därefter får lägerberedningarna inte säljas.

Alternativ

Det finns ett flertal läkemedel innehållande melatonin godkända på den svenska marknaden, vilket gör att det inte längre finns ett medicinskt behov som motiverar fortsatt tillstånd om rikslicens.

Informationskälla

Mer information via Läkemedelsverket:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/lagerberedningar-melatonin-1-mgml-oral-losning-avregistreras