Kvittens på att prov ankommit laboratoriet

Från och med 13 september kommer kvittens på att prov ankomstregistrerats på Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi vara synligt

Vid byte av laboratoriedatasystem inom Laboratoriemedicin ändrades några funktioner jämfört med tidigare system.

Detta gällde bland annat att ankomstregistrering på lab inte blev synligt i svarsvyn. I det nya systemet är det först när det har skett någon hantering av provet (exempelvis att ett del-, preliminär- eller slutsvar har gått ut för någon/några analyser) som det blir synligt.

Vi har under en lång period arbetat tillsammans med leverantören för att ta fram en lösning för detta.

Funktion för ankomstregistrering av prov för mikrobiologiska och immunologiska analyser finns nu färdig och kommer tas i bruk 13 september.

Då kommer ni i svarsvyn att kunna se ’mottaget’ när provet har registrerats på Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi.

Om utseendet eller svarskommentar för någon analys skulle uppfattas som otydligt/missvisande, ber vi er att kontakta oss för snabb åtgärd, antingen via labmedicin@skane.se eller via telefon: 046-177322.