Kontaktuppgifter till remissinstans enteral nutrition

Enligt "Vårdprogram enteral nutrition - vuxna" ska det på varje akutsjukhus finnas en remissinstans. Vårdpersonal inom specialist- och primärvård kan konsultera remissinstansen vid behov av stöd och vägledning i omvårdnads- och nutritionsfrågor.

Skånes sjukhus nordväst:
Hbg.remissinstans.EnteralNutrition@skane.se

Skånes sjukhus nordost:
Mag-och tarmmottagningen på CSK, telefon 044-309 22 33.

Skånes universitetssjukvård:
Skånes universitetssjukhus: Nutritionsteamet Lund 046- 17 21 43.

Ystad: remissinstans.enteralnutrition.ystad@skane.se