Klinisk mikrobiologi byter labdatasystem

Under helgen 13-14 mars byter Klinisk mikrobiologi labdatasystem till LIMS RS. I höstas flyttades de serologiska analyserna över, nu sker bytet för resterande analyser.
  • Införandet kan medföra fördröjda provsvar.
  • Framtagning och sammanställning av statistik kan också bli försenat vid övergången.
  • I LIMS RS finns inte möjlighet att kontrollera om prover har ankommit till laboratoriet, du kan först se status på ett prov när det har skett någon hantering av provet (exempelvis att ett del-, preliminär- eller slutsvar har gått ut för någon/några analyser).
  • Utseendet på svar- och svarsdatabas förändras något.
  • I den nya integrerade svarsdatabasen kommer det finnas svar både från wwLab och LIMS RS. Vid behov av resultat från tiden före januari 2018 går det bra att kontakta laboratoriet.
  • I Melior hittar du svaren under länkar - Mikrobiologi/Immunologi Region Skåne. I PMO hittar du svaren under Mikrobiologi/immunologi.
  • Mer information kan ni läsa under Nytt labdatasystem.
  • Upptäcker du allvarliga brister i tex svarsutseende kontakta oss direkt på tel 73250, menyval 3 eller 4 (bakt- eller virusjour)
  • Övriga synpunkter eller frågor kontakta: labmedicin@skane.se