Klinisk mikrobiologi återupptar biobankning av serologiska prover

Från och med 210114 återgår arkivering av serologiska biobanksprov till normal rutin.

Sedan den 23 november har all biobankning av prover på Klinisk mikrobiologi varit pausad (med vissa undantag, enligt tidigare nyhet).

Nu biobankar vi åter serologiprover. Ett kompletterande beslut gällande arkivering av prov för viruspåvisning kommer att tas vid ett senare tillfälle.