Internationell brist på RoActemra koncentrat till infusionsvätska 20 mg/ml

Roche har aviserat brist på RoActemra (tocilizumab) koncentrat till infusionsvätska 20 mg/ml samtliga förpackningsstorlekar från början av november till början av januari 2022 på svenska marknaden.

Läkemedel

RoActemra koncentrat till infusionsvätska 20 mg/ml samtliga förpackningsstorlekar.

Orsak

Restnoterad då tillverkning inte kan möta ökad efterfrågan.

Förväntad tillgänglighet

Förväntas åter vara tillgängligt i början på januari 2022.

Alternativ

Ett fåtal förpackningar finns kvar på ApoEx. För att tillse att tillgänglig tocilizumab används på bästa sätt följer Region Skåne de nationella prioriteringar som tagits fram av NPO Reumatologiska sjukdomar och LOK. Endast verksamheter med prioriterade patienter tillåts beställa RoActemra under bristsituationen (daglig uppföljning med återkoppling till aktuell verksamhet sker vid behov). Beställningstak har införts på ApoEx – för att undvika hamstring expedieras endast en förpackning per beställning. Vid behov kan omfördelning av lokalt lagerhållen RoActemra för intravenöst bruk ske mellan Region Skånes verksamheter utifrån prioritering.

Se prioritering i Läkemedelsrådets riktlinje

Möjligt behandlingsalternativ:
RoActemra för subkutant bruk – även här föreligger brist men Roche AB har utlovat leverans av dispensförpackningar med icke godkänd märkning och bipacksedel i mitten av oktober.
RoActemra injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, 4 st a 162 mg Vnr 063926 Pris: 10 530 kr
RoActemra injektionsvätska, lösning i förfylld penna, 4 st a 162 mg Vnr 115769 Pris 10 530

Möjliga behandlingsalternativ med annan IL-6-hämmare:
Kevzara (Sarilumab), injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 2 st a 150 mg Vnr: 576613 Pris: 7 980 kr
Kevzara (Sarilumab), injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 2 st a 200 mg Vnr: 479260 Pris: 7 980 kr
Olumiant (baricitinib), tablett 2 mg, 28 tabletter samt 98 tabletter Vnr: 407393 samt 083863, Pris: 7 770 kr samt 27 205 kr
Olumiant (baricitinib), tablett 4 mg, 28 tabletter samt 98 tabletter Vnr: 579910 samt 123704, Pris: 7 770 kr samt 27 205 kr

Informationskälla