Inga leveranser av vissa infusionsaggregat till pump Alaris

Leverantören BD har ett pågående produktions- och leveransstopp på vissa infusionsaggregat till pump Alaris. I dagsläget finns inget tidsbestämt leveransdatum. Även Anti-Siphon ventilen påverkas.

BD, en leverantör som förser sjukvården med infusionspumpar av märket Alaris har stoppat leveranserna av tillbehör till pumparna. Dettas sedan man har upptäckt att man inte kan garantera att utrustningen är steril.

En regional arbetsgrupp har bildats och arbetar nu med att hantera situationen i Region Skåne. Det handlar dels om att få fram ersättningsprodukter och se till att dessa fördelas efter behov i förvaltningarna, dels om att ta fram vägledande beslut för hur vården ska hantera situationen på ett patientsäkert sätt.

Förbrukningsmaterial till pumpar beställs enligt särskild rutin från Region Skånes beredskapslager. För beställning av ersättningsprodukter, kontakta utsedd ansvarig beställare på respektive förvaltning.

Problemet är globalt. Region Skåne har dialog med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket som arbetar med frågan.

Följande avtalade artiklar och artikelnummer berörs av stoppet:

19431 - Alaris GP, aggregat standard, 265 cm
24661 - Alaris GP, aggregat cyto/AB, 2-vägs
24822 - Alaris GP, aggregat cyto/AB, 2-vägs, connecting-set
19429 - Alaris GP, aggregat cyto/AB, 4-vägs
24823 - Alaris GP, aggregat cyto/ab, 4-vägs, connecting-set
18536 - Alaris GP, aggregat transfusion
18537 - Alaris GP, aggregat lågabsorberande
16397 - Alaris GW, aggregat standard 230 cm
24660 - Alaris CC, aggregat neonatal, transfusion
16018 - Alaris CC, aggregat lågabsorberande
26977 - Anti-siphon ventil BD

Finns inga ersättningsartiklar

Dessa artiklar är pumpspecifika och därför maskinbundna, vilket innebär att det inte finns några ersättningsartiklar.