Information inför avveckling av KBT-kort inom vårdval psykoterapi

KBT-kort upphör som behandlingsform inom vårdval psykoterapi 31 december 2021. Detta innebär att patienten senast vid detta datum ska vara färdigbehandlad, inkluderat uppföljningsbesök.

Inför att KBT-kort upphör inom vårdval psykoterapi gäller nedanstående:

  • 31 januari, sista dag att ansöka om avtal för KBT-kort
  • 25 april, sista dag ny behandlare inom KBT-kort godkänns av Region Skåne
  • 31 maj, sista dag att ta emot nya patienter för KBT-kort

Om du har frågor kontakta Vårdgivarservice via följande kontaktformulär: https://skane.se/vardgivarservice.