Indragning klass II - Losartan Sandoz tabletter

Indragning klass II - Losartan Sandoz tabletter och Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz tabletter

Indragning klass II (användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara livshotande) av Losartan Sandoz tabletter 50 mg samt 100 mg och Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz tabletter 100/12,5 mg. Förekomst av en förorening har identifierats i ett antal batcher och som en försiktighetsåtgärd dras dessa batcher in, se indragningsskrivelse.

Vidta följande åtgärder:

  • Plocka omedelbart bort indragna läkemedel från läkemedelsvagnar och förråd.
  • Returnera förpackningar till ApoEx senast 2021-09-30 enligt ordinarie rutin för att säkerställa ekonomisk kompensation.
  • Beställ ersättningspreparat via Raindance Marknadsplats.

Läkemedel

Losartan Sandoz tabletter 50 mg och 100 mg Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz tabletter 100/12,5 mg

Orsak

Indragning

Informationskälla