Personalvaccinationerna i Skåne har startat

Nu ökar Region Skåne vaccinationstakten ytterligare och nästa fas inleds, då vaccination av vårdpersonal startar. I första läget prioriteras akutsjukvården som är hårt pressad av den rådande covidsituationen.

Det innebär att medarbetare inom såväl akutmottagningar och akutvårdavdelningar som intensivvård, infektionsavdelningar, ambulansverksamhet som viss verksamhet inom primärvården blir de första bland vårdpersonalen att vaccineras.

Sedan tidigare vaccineras kommunens personal vid särskilda boenden och nu kommer även övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära att inkluderas.

Successivt skala upp

– Det är oerhört glädjande att vi kan komma igång tidigare än planerat med att vaccinera hälso- och sjukvårdspersonal. Just nu pågår ett intensivt arbete för att bygga upp kapaciteten vid sjukhusen så att vi successivt kan skala upp antalet vaccinationer och inkludera fler grupper allt eftersom, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under måndagen den 11 januari distribuerades omkring 3 500 doser att till några av sjukhusen i Skåne. Flera leveranser planeras under veckan och nästa vecka.

En ökning av vaccinationstakten har möjliggjorts av att Folkhälsomyndigheten bedömt att vaccinleveranserna nu är säkrare och att regionerna därmed inte längre behöver reservera dos nummer två till de som vaccineras. Dessutom ökar kapaciteten då europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har ändrat sina rekommendationer, vilket innebär att varje ampull av Pfizer/Biontechs vaccin ger sex istället för fem doser.

De medarbetare inom vård och omsorg i Skåne som kommer att erbjudas möjlighet till vaccination kommer att informeras, så snart det är aktuellt inom respektive personalgrupp.

Primärvårdens vaccinationsuppdrag fortsätter enligt plan

Samtidigt fortsätter vaccinationerna som riktar sig till boende på särskilda boenden och till äldre som har vård- och omsorgsinsatser i hemmet. För att ytterligare öka takten kommer primärvården från och med nästa vecka att ha tillgång till 14 000 vaccindoser, vilket innebär att 14 000 personer kan få sin första dos vaccin. Varje person ska vaccineras med två doser.

Övriga grupper kommer att inkluderas så snart vaccintillgången medger utökning av vaccination till fler grupper. Den som är 70 år (född 1951) och äldre kommer inom kort att få information om hur och var man erbjuds vaccin. På 1177.se kan du läsa mer om hur och när olika grupper erbjuds vaccinet. Det går i nuläget inte att boka tid till vaccination mot covid-19.

Om vaccin mot covid-19 på 1177.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter