Hur ser det ut med läkemedelskostnader i Skåne 2022?

Område läkemedel (den regionala läkemedelsenheten) gör årligen en omfattande prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader under det kommande året.

Vårens resultat är preliminärt och kommer att revideras inför höstens budgetbeslut.

Bedömningen nu är att det kommer att krävas ytterligare knappt 400 miljoner kronor till läkemedel i Region Skåne år 2022 i förhållande till förväntat utfall 2021.

För mer information – läs sammanfattningen!