HPV egenprovtagning införs som primär screeningmetod för livmoderhalscancer

Region Skåne är först i landet att införa egenprovtagning av HPV (humant papillomvirus) som primär screeningmetod för livmoderhalscancer. Förändringen gäller från 1 september 2021.

Under hösten 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne att egenprovtagning HPV införs som primär screeningmetod för livmoderhalscancer. Det innebär att kvinnor i Skåne mellan 23-70 år kommer att få ett egenprovtagningskit för HPV hemskickat i brevlådan istället för kallelse till provtagning hos barnmorska.

Beprövad metod

Egenprovtagningen av HPV är redan i full gång igång. Sedan 2017 skickar Region Skåne egenprovtagningskit till kvinnor som uteblivit från provtagning. Under pandemin har egenprovtagningen utökats och blivit väl mottagen hos kvinnor som fått möjlighet att ta provet. Många upplever att det är ett smidigt och flexibelt sätt att vara delaktiga i sin egen hälsa utan att behöva besöka sjukvården. Provet tas hemma med hjälp av en bomullspinne och skickas sedan in för analys.

– Region Skåne ligger i framkant både nationellt och internationellt inom det här området. Nu tar vi ett naturligt nästa steg och kan jobba ännu mer proaktivt med invånarnas hälsa, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi.

Så påverkas barnmorskemottagningarna

HPV egenprovtagning ger Skånes kvinnor ökad tillgänglighet till barnmorskornas breda och värdefulla ansvarsområde.

– En annan positiv möjlighet är att vi kan använda frigjord tid inom varje enhet till förbättringsarbeten inom vårt kompetensområde, säger Pernilla Wargéus, barnmorska på Barnmorskemottagningen City, Malmö.

De kvinnor som har HPV-infektion och som därmed löper risk att ha eller utveckla cellförändringar eller livmoderhalscancer identifieras med hjälp av egenprovtagningen. Endast den gruppen kvinnor behöver komma till barnmorskemottagning för riktad provtagning.

De provtagningar som blir aktuella på barnmorskemottagningar är alltså främst uppföljande kontroller, till exempel efter positiv HPV-analys. Kvinnor som inte kan eller vill använda sig av egenprovtagning kommer att kunna kontakta Region Skåne för hjälp med provtagning och vid behov få en tid till barnmorska för att göra sitt HPV-test.

Mer information

Har du frågor om egenprovtagningen kan du vända dig till kallelsekansli/koordinator 046-17 31 90 eller cellprov@skane.se.