Förtydligande av rutin för hantering av restdoser vid covid-19-vaccination

För att förhindra att vaccin mot covid-19 kasseras har ett förtydligande av rutin vid restdoser tagits fram.

Överblivna doser bör utnyttjas genom att individer i prioriterade grupper erbjuds eventuella restdoser. Alla verksamheter ska ha en plan för hantering av restdoser inom gällande prioriterade grupper för att undvika kassation. 

Stort underlag för att använda restdoser

– Det är stora grupper i samhället som ska erbjudas en tredje dos på kort tid. Samtliga som är 65 år och äldre samt personal inom äldreomsorgen ska vaccineras innan jul. Primärvården och sjukhusens vaccinationsmottagningar kan med maximal arbetsinsats sannolikt fixa det, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare  

Att stora grupper återstår gör att det redan finns ett stort underlag för att använda restdoser, påpekar Hagstam. 

Störst behov går först

Den övergripande principen är fortsatt att de som behöver vaccinet mest ska få det först. 

Det nya i rutinen handlar om hur man ska agera om inte heller någon i den prioriterade gruppen finns tillgänglig för en restdos.  

Om restdoser kvarstår trots försök enligt gällande prioriteringsordning beslutar verksamhetschef om användning av dessa restdoser. Beslutet och grunderna för det ska dokumenteras så att det finns möjlighet för uppföljning.