Få överblick över den senaste forskningen om vaccin mot covid-19

Många initiativ har tagits för att sammanställa evidensen runt vaccin mot covid-19 och presentera den på att lättöverskådligt sätt. HTA Syd och Sjukhusbiblioteket har sammanställt ett urval av databaser och kunskapsöversikter, alla fritt tillgängliga

Vill du veta mer om de senaste forskningsresultaten runt vaccin mot covid-19 eller se vad den samlade evidensen säger? Nu finns en sida med samlad information och länkar till en lång rad resurser från olika internationella organisationer och expertinstanser. 

Några resurser gäller enbart vaccinforskning, andra går att filtrera på ämnet vaccin. I några kunskapsöversikter görs också en kvalitetsbedömning av materialet. Sidan gör inte anspråk på att vara heltäckande.

På webbsidan finns även länkar till information från svenska myndigheter och svensk forskning. Till sist hittar du också några länkar som handlar om infodemin, de många påståenden om covid-19 som cirkulerar och hur de kan faktakollas.

Forskning om vaccin mot covid-19

OBS! Praktisk information som rör den pågående vaccineringsprocessen i Skåne hittar du här: 

Vaccination mot covid-19 - Region Skåne