Förberedelser för driftstopp av e-receptfunktionaliteten i Nationella läkemedelslistan

27-28 november är det dags för nästa steg i införandet av den nationella läkemedelslistan. Under ett tidsintervall på cirka 10-13 timmar är det driftstopp av e-receptfunktionaliteten.

Receptförskrivning bör så långt det är möjligt undvikas. I de fall en patient akut behöver läkemedel för ett dygns bruk bör detta i första hand ges direkt till patient.

Vissa förberedelser kommer att vara nödvändiga för att hantera driftstoppet på bästa sätt. Vårdverksamheter bör ha blanketter för pappersrecept tillgängliga.

Så beställer du blanketter till pappersrecept:

Driftstoppet 27-28 november

Den nya releasen med påföljande driftstopp i Nationella läkemedelslistan (NLL), från E-hälsomyndigheten sker på natten mellan den 27-28 november. Servicefönstret planeras att pågå under cirka 13 timmar. De allra flesta apotek är stängda nattetid, den tiden på dygnet då påverkan är minst. E-hälsomyndigheten har kontakt med Sveriges Apoteksförening och Sveriges kommuner och regioner, SKR, om exakta tider för servicefönstret. Arbete pågår dessutom för att ytterligare minska tiden.

För vårdens del fungerar förskrivningen av recept för de vårdaktörer som använder sig av så kallade receptköer. Recept som ligger i kö kan däremot inte expedieras på apotek och patienten kan inte få ut sitt läkemedel eftersom receptet inte har nått E-hälsomyndigheten. Många recept kan alltså komma in samtidigt till köerna hos E-hälsomyndigheten när köerna släpps på, men detta bedöms inte bli en belastning på systemen som har stor kapacitet.  

Bra att tänka på inför, under och efter driftstopp

  • Information kommer även att gå ut som sedvanlig driftinfo via intranätet.
  • Ge i första hand läkemedel direkt till patient för ett dygns bruk och när systemet är igång igen skriv recept om sådant behövs. I PMO kan det förskrivas läkemedel, som ställs i kö. I Melior/Pascal behöver du skriva e-recept efter.
  • Upplys patienter om att det inte går att hämta ut e-recept på apoteken under helgen. Denna information bör påbörjas redan veckorna före driftstoppet och stödmaterial kommer även finnas tillgängligt i form av affischer till avdelningen, samt info på regionala bildskärmar.
  • Även under söndagen kan vissa störningar förekomma, när man åter startar upp systemet.

Begränsad möjlighet att jobba med pappersrecept

Apoteken kan i väldigt begränsad omfattning expediera pappersrecept men sådana bör undvikas så långt det är möjligt. Hantering av pappersrecept är resurskrävande och apotekspersonalen kan inte se i datorn vilka övriga läkemedel som har förskrivits till patienten.