Flagyl tablett 200 mg utgår

Flagyl® (metronidazol) tablett 200 mg utgår. Befintligt lager beräknas vara slut i månadsskiftet oktober/november 2021, därefter tas produkten från marknaden.

Läkemedel

Flagyl tablett 200 mg

Orsak

Företaget slutar att tillhandahålla produkten.

Förväntad tillgänglighet

Flagyl tablett 200 mg förväntas vara tillgänglig till månadsskiftet oktober/november 2021.

Alternativ

Flagyl® oral suspension 40 mg/ml

Tabletter innehållande metronidazol 400 mg och 500 mg finns tillgängliga. Metronidazol Actavis, tablett 500 mg är delbar.