Ergenyl enterotablett, oral lösning och orala droppar kommer inte längre att tillhandahållas

Ergenyl enterotablett, oral lösning och orala droppar kommer inte längre att tillhandahållas.

Samtliga förpackningar av Ergenyl enterotablett, oral lösning och orala droppar tas från marknaden efter att befintligt lager sålts slut. Övriga beredningsformer kommer att finnas kvar.

Läkemedel

 

Varunummer

 

Beräknad sista försäljningsmånad (2021)

Ergenyl 100 mg enterotabletter 

00 83 14 

September

Ergenyl 300 mg enterotabletter

00 85 35

Juni

Ergenyl 500 mg enterotabletter

00 85 46

September

Ergenyl 60 mg/ml oral lösning

11 52 46           

Juni

Ergenyl 200 mg/ml orala droppar, lösning 

11 50 30           

Juni

Som en följd av översyn av Sanofis produktportfölj har företaget beslutat att inte längre tillhandahålla vissa beredningsformer av Ergenyl (valproinsyra). Se också informationsmail från Sanofi daterat 2021-04-12

Sanofi kommer att fortsätta tillhandahålla Ergenyl 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska (valproinsyra) samt alla styrkor av Ergenyl Retard depottablett och Ergenyl Retard depotgranulat i dospåse (valproinsyra).

Det finns enligt Läkemedelsverkets utbyteslista inga tillgängliga preparat som är direkt utbytbara mot ovan angivna Ergenylprodukter men följande läkemedel innehållande Valproinsyra i motsvarande beredningsformer finns att tillgå:

  • Absenor enterotablett 100mg, 300 mg och 500 mg
  • Absenor Oral lösning 60 mg/ml
  • Absenor Orala droppar, lösning 200 mg/ml

Informationskälla