Driftstopp av e-receptfunktionaliteten

Vi närmar oss driftstopp av e-receptfunktionaliteten då Nationella läkemedelslistan uppdateras den 27-28 november.

Nu närmar vi oss nästa steg i införandet av den Nationella läkemedelslistan (NLL). Mellan klockan 20.00 lördagen den 27 november, till klockan 11.00 söndagen den 28 november är det driftstopp av e-receptfunktionaliteten då Nationella läkemedelslistan uppdateras.

Om en patient akut behöver läkemedel, lämna ut hemgångsdoser som täcker patientens behov fram till måndag morgon 29 november. E-recept ska hanteras snarast och med hög prioritet efter driftstoppet.

Vissa förberedelser kommer att vara nödvändiga för att hantera driftstoppet på bästa sätt. Vi har tidigare uppmanat att vårdverksamheter bör ha blanketter för pappersrecept tillgängliga. Pappersrecept med ett uttag är dock en nödrutin.

Driftstoppet 

Den nya releasen/uppdateringen av NLL leder till driftstopp i e-receptfunktionaliteten och sker på natten mellan den 27-28 november.

Servicefönstret planeras att pågå mellan klockan 20.00 på lördagen till 11.00 på söndagen. E-recept och dosrecept kan inte hämtas ut på apotek under driftstoppet. E-recept ska hanteras snarast och med hög prioritet efter driftstoppet.

  • Melior: Ordinationsmodul tillgänglig under driftstopp, e-receptfunktionaliteten är stängd.

  • Pascal: Inte tillgängligt under driftstopp, patientens läkemedelslista kan inte nås och förskrivning är inte möjlig.

  • PMO: Möjligt att förskriva läkemedel under driftstoppet då dessa ställs på kö. Det är dock inte möjligt att expediera e-recepten på apotek förrän efter driftstoppet.

Bra att tänka på inför, under och efter driftstopp             

  • Information kommer även att gå ut som sedvanlig driftinfo via intranätet.

  • Ge i första hand läkemedel direkt till patient till måndag morgon och när systemet är igång igen skriv recept om sådant behövs. I PMO kan det förskrivas läkemedel under driftstoppet, som ställs i kö. I Melior/Pascal behöver du skriva e-recept efter driftstoppet.

  • Upplys patienter inför och under driftstoppet, att det inte går att hämta ut e-recept på apoteken under helgen. Stödmaterial finns tillgängligt i form av affischer till avdelningen, flyers samt info på regionala bildskärmar. 

  • Även under söndagen kan vissa störningar förekomma, när man åter startar upp systemet.

  • Samtliga verksamheter som kan komma att skriva ut eller förskriva läkemedel på recept till patienter under berörd helg bör i god tid tillse att läkemedelsförråden är välfyllda för att täcka ökad utdelning av hemgångsdoser.

Pappersrecept endast som nödrutin

Apoteken kan i väldigt begränsad omfattning expediera pappersrecept med ett uttag men sådana bör undvikas så långt det är möjligt. Hantering av pappersrecept är resurskrävande och apotekspersonalen kan inte se i datorn vilka övriga läkemedel som har förskrivits till patienten.